Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta


Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông)Đặc trưng chủ yếu của mùa này là sự hoạt động mạnh mẽ của gió đông bắc và xen kẽ là những đợt gió đông nam. Trong mùa này...
Đây là mùa thịnh hành của hướng gió tây nam. Ngoài ra, Tín phong nửa cầu Bắc vẫn hoạt động xen kẽ và thổi theo hướng đông nam.Trong mùa này, nhiệt độ cao đều trên toàn quốc và đạt trên...
Thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lạiKhí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm là môi trường sống thuận lợi cho sinh vật phát triển, cây cối quanh năm ra hoa kết quả. Đó là cơ sở tự...
So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:- Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm.- Lượng mưa trung...
Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.Trả lời- Nhiệt độ tháng cao nhất của trạm...
Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?Trả lờiLúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều...
Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?Trả lời- Mùa bão nước ta bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11.- Mùa bão ở nước...
Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa.Trả lời- Nước ta có hai mùa khí hậu: mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam. - Đặc trưng khí hậu của từng mùa:+...
Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1 SGK). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó.Trả lời- Vẽ biểu đồ:Biểu đồ...
Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.Trả lời- Én bay thấp, mưa ngập bờ ao, én bay cao, mưa rào lại tạnh.- Đêm tháng năm chưa nằm đã...
Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?Trả lờiKhông giống nhau: miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc tạo nên...