Bài 32. Hợp chất của sắt


1. Hợp chất sắt (II)- Có tính khử: tác dụng với axit HNO3 đặc nóng, Cl2, dung dịch KMO4 /H­2SO4….:                              Fe  -> Fe2++ 2e.- Oxit và...
Đề bài\(\begin{gathered} Fe{S_2}\xrightarrow{{(1)}}F{e_2}{O_3}\xrightarrow{{(2)}}FeC{l_3}\xrightarrow{{(3)}}Fe{(OH)_3} \hfill \\ \xrightarrow{{(4)}}F{e_2}{O_3}\xrightarrow{{(5)}}FeO\xrightarrow{{(6)}}FeS{O_4}\xrightarrow{{(7)}}Fe \hfill \\ \end{gathered} \)Lời giải chi tiết \(\eqalign{ & \left( 1 \right)4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2} \uparrow \cr & \left( 2 \right)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr & \left( 3 \right)FeC{l_3}...
Đề bàiCho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2(đktc) được giải phóng...
Đề bàiNgâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là:A. 1,9990 gam                                           B. 1,9999 gam.C. 0,3999...
Đề bàiHỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.A.231 gam.B.232 gam.C.233 gam.D. 234 gam.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: Ta có thể gộp...
Đề bàiKhử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:A.15 gam.               ...