Bài 32. Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ


Khi điện phân \(MgC{l_2}\) nóng chảy.A. Ở cực dương, ion \(M{g^{2 + }}\) bị oxi hóaB. Ở cực âm, ion \(M{g^{2 + }}\) bị khửC. Ở cực dương, nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóaD. Ở cực âm, nguyên tử \(Mg\) bị...
Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng điện là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. Số oxi hóa của kim loại M trong...
\(1,24\,g\) gam \(N{a_2}O\) tác dụng với nước, được \(100\) ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:A. 0,04MB. 0,02MC. 0,4MD. 0,2MGiải:Chọn C. Ta có:\(\eqalign{ & {n_{N{a_2}O}} = {{1,24} \over {62}} = 0,02(mol) \cr & N{a_2}O + {H_2}O...
Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa:a) Nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa.b) Ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử.c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi.Giải:a)...