Bài 32. Nguồn gốc sự sống


Đề bàiTrong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không?Lời giải chi tiếtTrong điều kiện của trái đất hiện nay thì các hợp chất...
Đề bàiTrình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.Lời giải chi tiết- Năm 1953. Mile (Miller) và Urây đã làm thí nghiệm kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan. Các ông...
Đề bàiNêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.Lời giải chi tiếtĐể chứng minh các đơn phân như axit amin có thế...
Đề bàiGiả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành...
Đề bàiNêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấmLời giải chi tiếtMàng lipit có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành sự sống vì nhờ có màng mà các tập...
Đề bàiGiải thích chọn lọc tự nhiên giúp hình thành lên các tế bào sơ khai như thế nào.Lời giải chi tiếtKhi các đại phân tử như lipit prôtêin, các nuclêic...xuất hiện trong nước và tập chung cùng nhau thì các...