Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Dựa vào bảng 32Bảng 32. CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ, THỜI KÌ 1995 - 2010(Đơn vị: %)NămKhu vực1995200020052010Nông - lâm - ngư nghiệp6,65,56,16,0Công nghiệp - xây dựng53,661,059,654,2Dịch vụ36,833,534,339,8Em hãy:a)   Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của...
Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.(1)Trước...
Quan sát hình 32.2. Lược đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ, tr. 118 SGK. hãy hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:Các TTCNT.P Hồ Chí Minh Biên HòaCác ngành công nghiệp  Luyện kim, cơ khí, hóa chất, chế biến lương thực...
Dựa vào bảng 32.2. Một số cây công nghiệp lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, năm 2002, tr 119 SGK, em hãy:a) Điền vào lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam...