Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


IV. Tình hình phát triển kinh tế1. Công nghiệpTrước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, công nghiệp ở Đông Nam Bộ phụ thuộc nước ngoài, chi có một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực,...
Đề bàiCăn cứ vào bảng 32.1, nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.Bảng 32.1. Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước,...
Đề bàiDựa vào hình 32.2, hãy nhận xét sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ.Lời giải chi tiếtNhận xét sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ:- Sản xuất công nghiệp ở Đông...
Đề bàiDựa vào bảng 32.2, nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ. Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này?Bảng 32.2. Một số cây công nghiệp lâu năm...
Đề bàiQuan sát hình 32.2, xác định vị trí hồ Dầu Tiếng, hồ thủy điện Trị An.Nêu vai trò của hai hồ chứa này đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.Lời giải chi tiếtVị trí...
Đề bàiTình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?Lời giải chi tiếtTình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước...
Đề bàiNhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?Lời giải chi tiếtNhững điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu:Bảng 32.3. Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%)Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.Lời giải chi...