Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)


1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai...
1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - NamDo có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân...
Đề bàiTrong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 170 để...
Đề bàiChúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 172 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiCuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 - 1979) đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 172,...
Đề bàiSau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiLập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 170,...