Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam


Đề bàiDựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:- Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.-...
Đề bàiEm hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta.Lời giải chi tiết- Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.- Xây...
Đề bàiTheo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?Lời giải chi tiết- Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công...