Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế


Đề bài Học sinh nêu lại những dụng cụ thí nghiệm, hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm điều chế hiđro trong bài “ tính chất - ứng dụng của hiđro”Lời giải chi tiếtDụng cụ thí nghiệm, hóa chất và...
Đề bàiQuan sát làm thí nghiệm: - Cho 2-3 viên kẽm vào ống nghiệm và cho 2-3ml dung dịch axit clohiđric HCl vào đó. Nhận xét hiện tượng. - Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí...
Đề bài Nhận xét và viết phương trình hóa học.Lời giải chi tiết- Có bọt khí xuất hiện trên bề mặt kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, viên kẽm tan dần. - Khí thoát ra không  làm que đóm còn...
Đề bài Dựa vào tính chất vật lí, hãy nêu cách thu khí hiđro. Cách thu khí hiđro và cách thu khí oxi có gi giống và khác nhau? Giải thích. Giống nhau………………………… Khác nhau…………………………                       oxi                  Hiđro………………………………………………………………………………………………Lời giải chi tiếtCó hai...
Đề bàiĐọc thông tin sau: - Người ta sản xuất khí hiđro trong công nghiêp bằng cách điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của nước trong lò khí than hoặc điều chế hiđro từ khí thiên nhiên, khi...
Đề bàiTrong 2 phản ứng sau, nguyên tử của đơn chất Zn và Al đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất axit.\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)\(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)Lời giải chi tiếtHai phản...
Đề bài Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây- Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí hiđro, người ta cho một số…… (như:…..) tác dụng với dung dịch……. \((HCl,{H_2}S{O_4}\) loãng).- Có thể thu khí theo…. Cách:+ Đẩy nước...
Đề bài Dụng cụ ở hình bên ( hình 5.4) dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.Hãy chọn 2 chất A và 3 chất B phù hợp để điều chế hiđro.Viết phương trình hóa học và cho biết...
Đề bài Có 3 bình đựng riêng các khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ? Giải thích và viết phương trình phản ứng ( nếu có ).Lời giải...
Đề bài Hãy chọn ví dụ ở cột (II) cho phù hợp với khái niệm ở cột (I)Khái niệm (cột I)Ví dụ ( cột II)A)Phản ứng hóa hợpB) Phản ứng phân hủy C) Phản ứng thế1) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO...
Đề bàiCho 19,5 g kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Hãy cho biết.a) Thể tích khí hiđro sinh ra ( đktc).b) Nếu dùng thể tích khí hiđro trên để khử 19,2 g sắt (III) oxit thì thu...
Đề bàiCho 22,4  sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric.a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.Lời giải chi tiếtSố mol...
Đề bàiĐể hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.Lời giải chi tiếtSố mol HCl là:\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{9,125}...