Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế


1. Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro bằng tác dụng của axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) và kim loại kẽm (hoặc sắt =, nhôm).2. Thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước. Nhận...
Đề bàiNhững phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2b. 2H2O \(\xrightarrow{{điện\,phân}}\) 2H2 + O2c. 2Al + 6HCl  → 2AlCl3 + 3H2Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhương pháp...
Đề bàiLập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?a. Mg + O2 → MgOb. KMnO4  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  K2MnO4 + MnO2 + O2c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + CuPhương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiKhi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm như thế được không? Vì sao?Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:a. Viết phương trình hóa học có thể điều chế hiđro;b. Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam...
Đề bàiCho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.a. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.Phương pháp giải...