Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô


Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.Trả lời:- Tốc độ quay cao.- Kích thước nhỏ gọn.- Thường được làm mát bằng nước
Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.Trả lời:*Nhiệm vụ:Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh  xe...
Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực.Trả lời:Nguyên lí làm việc:Khi động cơ I làm việc, nếu li hợp 2 đóng, momen quay sẽ được truyền từ động cơ 1 qua...
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.Trả lời:Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực- Li hợp- Hộp số- Truyền lực các đăng- Truyền lực chính- Bộ vi sai