Bài 33. Dòng điện xoay chiều


Dòng điện xoay chiều:* Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm mà...
Đề bàiLàm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp:+ Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.+ Kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây.Từ đó cho biết chiều của dòng điện cảm...
Đề bàiHãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi thế nào khi cho thanh nam châm quay quanh một trục thẳng đứng trước cuộn dây dẫn. Từ đó suy ra...
Đề bàiTrên hình 33.3 vẽ một cuộn dây kín có thể quay quanh trục thẳng đứng trong từ trường của một nam châm. Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến...
Đề bàiTrên hình 33.4 vẽ một cuộn dây dẫn kín có thể quay trong từ trường của một nam châm. Hai đèn LED khác nhau, mắc song song ngược chiều vào hai đầu cuộn dây tại cùng một vị trí....