Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường


Giả sử dòng điện trong khung dây ở Hình 33.2 SGK có chiều ngược với chiều đã vẽ. Hãy xác định chiều của lực từ tác dụng lên các cạnh của khung trong trường hợp đó.GiảiLực từ tác dụng lên hai...
Trong hình 33.3, giả sử các đường sức từ có chiều ngược lại, nghĩa là các đường sức từ hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ thì lực từ tác dụng lên khung dây có chiều như thế nào?GiảiCác...
 Chọn câu sai.Momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đềuA. tỉ lệ với. diện tích của khung.B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường...
 Chọn phương án đúng.Một khung dây phằng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Giảm cảm ứng từ đi 2 lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì...
 Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5crn. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Tính giá trị...
Một khung dây có kích thước 2cm x 3cm  đặt trong từ trường đều. Khung dây gồm  200 vòng. Cho dòng điện cường độ 0,2A di vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị...