Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo


1. Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo.2. Tiên đề về các trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại ở trong các trạng thái có năng lượng xác định...
Đề bàiTrình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho.Lời giải chi tiếtRơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương có điện tích +Ze, trong đó tập trung hầu như...
Đề bàiNếu photon có năng lượng lớn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không.Lời giải chi tiếtNếu photon có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử không hấp thụ được photon.
Đề bàiMẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào?Lời giải chi tiếtTrong mẫu này, Bo vẫn giữ mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho, nhưng ông cho rằng hệ thống nguyên...
Đề bàiTrình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.Lời giải chi tiết- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng...
Đề bàiTrình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?Lời giải chi tiết- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp...
Đề bàiChọn câu đúng.Trạng thái dừng làA. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.B. Trạng thái hạt nhân không dao động.C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.Phương pháp...
Đề bàiXét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn có năng lượng bằng EM - EK bay đến gặp nguyên tử này.Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?A. Không hấp...
Đề bàiCó một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Chiếu vào đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phôtôn trong...
Đề bàiIon crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.Phương pháp giải - Xem...