Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp


Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất đa dạng và phong phú. Chúng luôn phát triển từ hình thức đơn giản, trình độ thấp, sang hình thức phức tạp. có trình độ cao và hiệu quả cao...
Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp. 
Em hãy nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt ở Việt Nam hay địa phương?Hướng dẫn giải:- Điểm công nghiệp: sản xuất vật liệu xây dựng ở Đồng Hới (Quảng...
Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức lãnh thổ công nghiệp?Hướng dẫn giải:- Điểm công nghiệp+ Đồng nhất với một điểm dân cư.+ Gồm một đến hai xí nghiệp năm gần nguồn nguyên - nhiên liệu...
Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?Hướng dẫn giải:- Hình phía trên bên trái: điểm công nghiệp.- Hình phía trên...
2.Tại sao ớ các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?Hướng dẫn giải:- Các nước này đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với chiến lược công...