Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất


Đề bàiHoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới.Lời giải chi tiếtHoá thạch là di vật của sinh vật để lại. Nó có thể là xác sinh vật...
Đề bàiDựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?Lời giải chi tiếtDựa vào các biến đổi địa chất, sinh vật mà người ta chia ra các niên đại.
Đề bàiHiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hoá của sinh giới?Lời giải chi tiếtHiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện khí hậu Trái Đất. Ví dụ,...
Đề bàiBò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào?Lời giải chi tiết- Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào kỉ Jura, đại Trung sinh. Khi hình...
Đề bàiKhí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ và thiên niên kỉ tới và ta có thể làm gì đế ngăn chặn nạn đại diệt chủng sắp tới do con người gây ra?Lời giải...