Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất c…


1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao.Kết quả thí nghiệm 1:Hiện tượng: Hỗn hợp CuO + C đun nóng và có sự chuyển đổi từ màu đen → màu đỏ.Dung dịch nước vôi trong vẩn đỏ.Giải...