Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật


Đề bàiDựa trên kết quả thảo luận nhóm, mỗi học sinh viết một bản tóm tắt về những biểu hiện của từng dạng tập tính của động vật Lời giải chi tiết  - Tên tập tính của động vật bạn được...
Đề bàiCâu 1: Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?a/ Hoa.b/ Thân.c/ Rễ.d/ Lá.Câu 2: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?a/ Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng...
Đề bàiCâu 1: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ...
Đề bàiCâu 1: Có các kiểu hướng hoá nào?A. Hướng hoá lưỡng cực - hướng hoá âm. B. Hướng hoá dương - hướng hoá lưỡng cực (cây hướng tới hoá chất có lợi và tránh xa hoá chất có hại). C. Hướng hoá dương...
Đề bàiCâu1 (4 điểm): Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật?Câu 2 (6 điểm): Trình bày vai trò của bơm Na - K?Lời giải chi tiếtCâu 1:-  Về cơ quan cảm ứng:...
Đề bàiCâu 1. Trong các động vật sau:(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa(4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tômBao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?A. 1 B. 3 C. 4 D. 5Câu 2. Trong...
Đề bàiCâu 1. Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy raA. nhanh, dễ nhận thấy    B. chậm, khó nhận thấyC. nhanh, khó nhận thấy    D. chậm, dễ nhận thấyCâu 2. Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan...
Đề bàiCâu 1. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ionA. Đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ionB. Không đều, sự di chuyển...
Đề bàiCâu 1. Thay các từ ngữ sau đây cho các số trong đoạn thông tin sau:Chùy xináp, Ca2+ , màng trước, axêtincôlin, điện thế hoạt độngXung thần kinh đến làm …(1) đi vào …(2)… → …(3) vào làm bóng chứa …(4)…...
Đề bàiCâu 1. Trong cơ chế xuất hiện điện thế hoạt động, ở giai đoạnA. khử cực, K+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoàiB. khử cực, K+ khuếch tán từ ngoài tế bào vào trongC. tái phân cực, K+ khuếch tán từ...
Đề bàiCâu 1: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?a/ Co rút chất nguyên sinh.b/ Chuyển động cả cơ thể.c/ Tiêu tốn năng lượng.d/ Thông qua phản xạ.Câu 2: Ý nào không đúng với đặc điểm...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1. Thay các từ ngữ sau đây cho các số trong đoạn thông tin sau:Chùy xináp, Ca2+ , màng trước, axêtincôlin, điện thế hoạt độngXung thần kinh đến làm …(1) đi vào …(2)… → …(3) vào...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)Câu 1: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?a/ Co rút chất nguyên sinh.b/ Chuyển động cả cơ thể.c/ Tiêu tốn năng lượng.d/ Thông qua phản xạ.Câu 2: Ý nào...
Đề bàiCâu 1: Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động?A. Hoa.B. Thân.C. Rễ.D. Lá.Câu 2: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng...
Đề bàiCâu 1. Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy raA. nhanh, dễ nhận thấy    B. chậm, khó nhận thấyC. nhanh, khó nhận thấy    D. chậm, dễ nhận thấyCâu 2. Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan...
Đề bàiA. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)Câu 1: Vận động bắt mồi của cây gọng vó là ví dụ về:A. Hướng nước                    B. Ứng động sinh trưởng.C. Hướng trọng lực    ...