Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằ…


Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố với diện tích gần 15 nghìn km2 (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên toàn quốc) và số dân 18,2 triệu người (chiếm 21,6% số dân cả nước) năm 2006. Hình...
-Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dân đông nhất, mật độ dân số của vùng lên đến 1 225 người/km2, gấp khoảng 4,8 lần mật độ trung bình của cả nước (năm 2006).Số dân đông, kết cấu dân...
a)Thực trạngHình 33.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông HồngCùng với công cuộc đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng đã...
Đề bàiHãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtVùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố:- Các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc,...
Đề bàiDựa vào sơ đồ 33.1, hãy trình bày các thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng.Lời giải chi tiếtCác thế mạnh của đồng bằng sông Hồng:- Về vị trí địa lý : + Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía...
Đề bàiHãy phân tích sức ép về dân số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtĐồng bằng sông Hồng có số dân đông nhất (hơn 18,2 triệu người năm...
Đề bàiCác hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtCác hạn chế về tự nhiên đã ảnh hưởng đến việc phát...
Đề bàiDựa vào biểu đồ trên, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiết- Giai đoạn 1986 - 2005, cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng...
Đề bàiTại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtPhải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì:- Chuyển dịch...
Đề bàiPhân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.Lời giải chi tiết* Thuận lợi- Vị trí địa lí: có nhiều thuận lợi cho việc phát triển...
Đề bàiSự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai?Lời giải chi tiếta) Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành...