Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Đề bàiDựa vào bảng số liệu 33.1 trong SGK, em hãy:- Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2002.- Cho biết vì...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:- Nêu tên các mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu cả nước của vùng Đông Nam Bộ.- Các mặt hàng nhập khẩu chính của vùng Đông Nam...
Đề bàiVùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để thu hút đầu tư nước ngoài.Lời giải chi tiết- Về vị trí địa lý:+ Liền kề với đồng bằng sông Cửu Long là vùng lương thực, thực...
Đề bàiEm hãy kể tên 3 tỉnh, thành phố ở Đông Nam Bộ có đóng góp lớn nhất trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.Lời giải chi tiếtThành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa –...
Đề bàiDựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).Bảng 33.2. Một...