Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


3. Dịch vụKhu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông,...Bảng 33.1. Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam...
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phí namThành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ. Ba trung tâm này...
Đề bàiDựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.Bảng 33.1. Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước...
Đề bàiCăn cứ vào hình 14.1, hãy cho biết từ TP. Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác bằng những loại hình giao thông vận tải nào?Lời giải chi tiếtTừ TP. Hồ Chí Minh có thể...
Đề bàiCăn cứ vào hình 33.1 và kiến thức đã học, cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?Lời giải chi tiếtĐông Nam Bộ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài do:+ Vị...
Đề bàiHoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì?Lời giải chi tiếtHoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi là:- Vị trí địa lí tiếp giáp với vùng biển...
Đề bàiDựa vào bảng  33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.Bảng 33.2. Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước, năm...
Đề bàiĐông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?Lời giải chi tiếtĐông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ:* Vị trí địa lí:-...
Đề bàiTại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu hoạt động nhộn nhịp quanh năm?Lời giải chi tiếtTuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha...
Đề bàiDựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra...