Bài 34. Bài luyện tập 6 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8


Đề bàiHãy chọn các ứng dụng ở cột (II) có liên quan đến tính chất của hiđro ở cột (I)Tính chất của hiđro (I)Ứng dụng (II)A) Khí nhẹ B) Cháy tỏa nhiều nhiệt C) Tác dụng với oxit của một...
Đề bàiHoàn thành các phương trình hóa học sau: a) \(PbO + {H_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow? +?\)b) \(Mg +? \to MgC{l_2} +?\)c) \(Al + {H_2}S{O_4} \to? +?\)d) \(F{e_2}{O_3} +?\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Fe +?\)e) \(HgO +?\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow? +...
Đề bàia) Viết phương trình hóa học để thực hiện chuỗi biến hóa sau:\({H_2} \to {H_2}O \to {O_2} \to F{e_3}{O_4} \to Fe\) \( \to FeS{O_4}\)b) Mỗi phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng nào?Lời giải chi tiếta) Phương...
Đề bàiCó 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: cacbon đioxit, hiđro, oxi. Bằng thí nghiệm có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọLời giải chi tiếtĐể phân biệt các khí: cacbon đioxit, hiđro, oxi ta có thể...
Đề bàiCho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Khí hiđro sinh ra được dẫn qua 8g bột CuO nung nóng.a) Viết phương trình hóa học và cho biết phản ứng thuộc loại nào.b) Tính thể...
Đề bàiDựa vào tính chất nào mà hiđro có những ứng dụng dưới đây? Lời giải chi tiếtỨng dụng của hiđro:- Dùng làm  nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiêm liệu cho động cơ ô tô...