Bài 34. Các hệ thống sông lớn nước ta


Hoàn thành sơ đồ sau;Trả lời:Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi:-         Khí hậu-         Địa hình-         Nguồn cấp nước-         Lượng mưa.
Nêu đặc điểm các hệ thống sông lớn ở Việt Nam bằng cách hoàn thành so đồ dưới đây:Trả lời:Đặc điểm cảu các hệ thống sông: Sông ngòi Bắc Bộa. Đặc điểm– Sông có dạng hình nan quạt.– Chế độ nước...
Tại sao sông ngòi Trung bộ có đặc điểm trên:Trả lời:– Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang, đồi núi ăn ra sát biển nên sông ngòi ở đây thường ngắn và dốc. Khi có mưa và bão lớn,...