Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta


Sông ngòi Bắc BộSông ngòi Bắc Bộ có chế độ nước rất thất thường. Mùa lũ kéo dài năm tháng và cao nhất vào tháng 8. Lũ tập trung nhanh và kéo dài do các sông ở đây có dạng...
Sông ngòi Trung Bộ thường ngắn và dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập. Lũ lên rất nhanh và đột ngột, nhất là khi gặp mưa và bão lớn. Mùa lũ tập trung vào cuối năm từ tháng...
Sông ngòi Nam BộSông ngòi Nam Bộ thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước cũng theo mùa, nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ. Lòng sông rộng và sâu, ảnh hưởng của thủy triều...
Em hãy tìm trên hình 33.1 (SGK trang 118) vùng hợp lưu của ba sông trên.Trả lờiVùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà nằm ở gần Việt Trì.
Em hãy cho biết vì sao sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy?Tìm trên bản đồ một số sông lớn ở Trung Bộ nước ta.Trả lời- Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang, đồi núi ăn...
Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?Trả lời- Sông Cửu Long.- 2 nhánh:...
Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long.Trả lời- Thuận lợi:+ Thau chua, rửa mặn đất đồng bằng.+ Bồi đắp phù sa tự nhiên, mở rộng diện tích đồng bằng.+...
Xác định trên hình 33.1 (SGK trang 118) chín hệ thống sông lớn của nước ta.Hướng dẫnDựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định.
Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?Trả lời- Hà Nội: nằm trên bờ sông Hồng.- Tp. Hồ Chí Minh: nằm trên bờ sông Sài Gòn.- Đà Nẵng:...
Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.Trả lời.            đồng bằng sông Hồng         đồng bằng sông Cửu Long.   - Đắp đê lớn...