Bài 34: Flo


Bài 5.38 trang 43 SBT Hóa học 10 Nâng caoViết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy photpho trong khí flo biết rằng photpho thể hiện hóa trị như khi cháy trong oxi. Ghi tên sản phẩm của...
Bài 5.39 trang 43 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐể điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch kali florua trong hiđro florua lỏng đã được làm sạch nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước?GiảiVì...
Bài 5.40 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính khối lượng canxi florua cần dùng để điều chế 2,5 kg dung dịch axit flohiđric 40%. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%.GiảiĐáp số: 2,4 kg.
Bài 5.41 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoNhững phản ứng hóa học nào có thể xảy ra khi cho khí flo đi qua dung dịch kali bromua trong nước.Giải \(2KBr + {F_2}\,\, \to \,\,2KF + B{r_2}\)\(2{H_2}O + 2{F_2}\,\, \to...
Bài 5.42 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoLàm thế nào để phân biệt dung dịch natri florua và dung dịch natri clorua?GiảiThử bằng dung dịch AgNO3, dung dịch NaCl kết tủa trắng:\(AgN{O_3} + NaCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  \)...
Bài 5.43 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoSilic đioxit là một chất rất “trơ” về mặt hóa học nhưng nó có phản ứng với HF và với F2. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng.Giải \(\eqalign{...
Bài 5.44 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoKhí hiđro florua thường không ở dạng với HF mà có sự trùng hợp phân tử: \(nHF\,\, \to \,\,{\left( {HF} \right)_n}\) trong đó n từ 2 đến 6. Liên kết giữa...