Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ


Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.b) Hoá học hữli cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất...
Đề bàiHãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2,  CHCl3.Lời giải chi tiếtCách 1. Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm...
Đề bàiAxit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính phần trăm khối lượng của nguyên tố trong một chất:\(\%...
Đề bàiHãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2,  NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:Lời giải chi tiết Hợp chất hữu cơHợp chất vô cơ HiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbonCaCO3NaHCO3 C6H6C4H10C2H6OCH3NO2C2H3O2Na
I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...-...
Đề bàiDựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);b) Màu sắc;c) Độ tan trong nước ;d) Thành phần nguyên...