Bài 34. Máy phát điện xoay chiều


* Một máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại gọi là rôto.
Đề bàiHãy chỉ ra những bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện này và nêu lên những chỗ giống nhau, khác nhau của chúng.Lời giải chi tiết- Giống nhau: Có hai bộ phận chính là nam châm và...
Đề bàiGiải thích vì sao khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta lại thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.Phương pháp giải...
Đề bàiHãy so sánh chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.Lời giải chi tiết- Giống nhau: Đều có nam châm và...