Bài 34. Phát tán của quả và hạt


Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi...
Đề bài- Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1- Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây:STTTên quả hoặc hạtCách phát tán của quả và hạtNhờ gióNhờ động...
Đề bài- Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình vẽ, cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nào mà gió có thể giúp chúng phát tán đi...
Đề bàiQuả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtQuả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được. Động vật ăn thịt quả, còn...
Đề bàiKể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.Lời giải chi tiếtMột số loại quả tự phát tán thì thuộc nhóm quả khô nẻ. Khi chín các mảnh vỏ tách ra và xoắn lại...
Đề bàiNhững quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?Lời giải chi tiếtNhững quả và hạt phát tán nhờ gió thường có các đặc điểm:+ Quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc...
Đề bàiNgười ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?Lời giải chi tiết Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang...