Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật


Đề bàiThế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu sự khác nhau và mối liên quan của sinh trưởng và phát triển. Lời giải chi tiết*  Thế nào là sinh trưởng, phát triển:- Sinh trưởng là sự tăng về số...
Đề bàiHãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp. Lời giải chi tiếtCác đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp*  Đặc điểm của sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng sơ cấp là hình thức...
Đề bàiTrình bày các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hướng đến sinh trưởng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó. Lời giải chi tiếtYếu tố ảnh hưởng đến sinh...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang hợp, các lá mầm sẽ trở thành:A. Mô rễ.                                 B....
Đề bàiTrong trồng trọt khi thu hoạch sản phẩm, tùy theo mục đích kinh tế, mục đích sử dụng, có thể kết thúc một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển được không? Cho ví dụ và giải...