Bài 34. Sơ lược về laze


34.1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?A. Độ đơn sắc cao.                      B. Độ định hướng cao.C. Cường độ lớn.                ...
34.6.   Một nguyên tử hiđrô đang ở mức kích thích N (H.34.1). Một phôtôn có năng lượng £ bay qua. Phôtôn nào dưới đây sẽ không gây ra sự phát xạ cảm ứng của nguyên tử?A. \(\varepsilon  = {E_N} -...
34.9.  Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là P = 10 W. Đường kính của chùm sáng là d = 1 mm. Bề dày...
34.10. Người ta dùng một laze CO2 có công suất P =10 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm...
34.11. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52 \(\mu\)m, chiếu về phía Mặt Trăng và đo khoảng thời gian giữa thời điểm...