Bài 34. Sự phát sinh loài người


Đề bàiHãy tìm các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng.Lời giải chi tiết- Kích thước cơ thể của người và tinh tinh gần bằng nhau.- Có 4 nhóm máu- Gen người và tinh tinh giống...
Đề bàiĐi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?Lời giải chi tiếtKhi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên cây xuống sống ở dưới mặt...
Đề bàiLoài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?Lời giải chi tiếtCác dạng trung gian làHomo habilis ⟶ Homo erectus ⟶ Homo sapiens.
Đề bàiPhân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.Lời giải chi tiếtTiến hoá sinh học khác với tiến hoá văn hoá ở chỗ trong tiến hoá sinh học con người truyền lại các đặc điểm thích nghi...
Đề bàiNhững đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?Lời giải chi tiếtĐặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi...
Đề bàiGiải thích tại sao con người hiện đại lại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khácLời giải chi tiếtLoài người hiện đại từ khi ra đời đến nay đã nhanh...