Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện


Mô tả cấu tạo bút thử điện? Hướng dẫn trả lờiCấu tạo bên trong gồm một đầu bút thử điện, một lò xo,kẹp kim loại,nắp bút ,bóng nê-ôn và một điện trở nối tiếp với bóng đèn này.
Tại sao khi sử dụng bút thử điện,bắt buộc để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút? Hướng dẫn trả lờiKhi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút thử điện vào vật mang điện, dòng điện đi...