Bài 34. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L,…


Bài 1. Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năngA. Điện áp trên mỗi dụng cụ nhỏ hơn điện áp nguồn.B. Điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn.C. Cường độ dòng...
Bài 2. Trong phương án 2, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch choA. Trị số của L.                             B....