Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc …


Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.Các chỉ sốĐồng bằng...
Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.Các chỉ sốĐồng bằng...
Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.Các chỉ sốĐồng bằng...
Đề bàiDựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.Lời giải chi tiếtCác phương hướng giải quyết:- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia...