Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng đi…


Đề bàiDựa vào bảng số liệu 34.1 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.Bảng 34.1. Tỉ...
Đề bàiEm hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng:Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:☐ 50%☐ 80%☐ 90%☐ 100%Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.Lời giải chi tiếtSản xuất ô tô, đóng...