Bài 34. Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ


Dựa vào bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%), tr. 124 SGKEm hãy:a)    Vẽ biểu đồ...
Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.Trả lời:A ( Ngành CN trọng điểm)B ( Sản phẩm chính)C( Nguồn nguyên, nhiên liệu)Khai thác nhiên liệuDầu thôCó sẵn trong...
Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho đúngTrả lời:A(Ngành công nghiệp trọng điểmB(Yêu cầu về lao động và kĩ thuật)Khai thác nhiên liệuĐỏi hỏi lao động kĩ thuậtĐiệnĐỏi hỏi lao động kĩ thuậtCơ...
Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.1. Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động.2. Là vùng có nhiều tiềm...