Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản ph…


Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 133).Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nói trênTrả lời:- Xử lí số liệu: NămSản phẩm195019601970198019902005 Than100143161207186291 Dầu mỏ100201447586637746...
Nhận xét và giải thích  - Đây là sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng: năng lượng, luyện kim - Than là năng lượng truyền thống. Trong vòng 50 năm, nhịp độ tăng trưởng khá đều. Thời kì 1980...