Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng


Ống nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch \({H_2}S{O_4}\), ống nghiệm C chứa dung dịch \(KMn{O_4}\), ống nghiệm D chứa nước brom. Cho vào mỗi ống nghiệm 1ml octan, lắc đều rồi để yên. Dự...
Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4Giải                                                                                                          Công thức phối cảnh của \(C{H_3}Cl,C{H_2}C{l_2},CHC{l_3},CC{l_4}\)
Viết phương trình và gọi tên phản ứng isobutan trong các trường hợp sau:a) Lấy 1 mol isobutan cho tác dụng với 1 mol clo có chiếu sáng.b) Lấy 1 mol isobutan đun nóng với 1 mol brom.c) Nung nóng...
Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1, 2 lần thể tích cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất moniclo duy...
Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hóa học?Giải- Những ứng...
Hãy ghép các cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trống trong các câu cho ở cột bên tráia) Trong bật lửa gas có chứa các akan     A. \({C_3} - {C_4}\)b) Trong bình gas để đun nấu...