Bài 35. Bài thực hành 5: Điều chế – Thu khí hiđro và thử tính …


Đề bài1) Thí nghiệm 1: điều chế khí hiđro và đốt cháy khí hiđro trong không khí.Cho vào ống nghiệm 3ml dung dịch axit clohiđric HCl và 3-4 hạt kẽm. Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn...