Bài 35: Brom


Bài 5.45 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoMột ống thí nghiệm hình trụ có một ít hơi brom, Muốn hơi thoát ra nhanh cần đặt ống thẳng đứng hay úp ngược ống và treo trên giá? Vì sao.GiảiCần...
Bài 5.46 trang 44 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho khí clo đi qua dung dịch natri bromua, ta thấy dung dịch có màu vàng. Tiếp tục cho khí clo đi qua, ta thấy dung dịch mất màu. Lẫy vài...
Bài 5.47 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoBình A chứa đầy khí hiđro bromua. Bình B chỉ chứa không khí. Để chuyển hiđro bromua từ bình A sang bình B có thể làm như thế nào? Vì sao...
Bài 5.48 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoNếu một lít nước hòa tan 350 lít khí hiđro bromua (ở đktc) thì nồng độ phần trăm của dung dịch axit bromhiđric thu được là bao nhiêu?GiảiKhối lượng của 350...
Bài 5.49 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐể điều chế HCl người ta cho NaCl tác dụng với axit sunfuric đặc. Tại sao không dùng phương pháp tương tự để điều chế HBr? Người ta điều chế HBr...
Bài 5.50 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 6 g brom có lẫn tạp chất là clo vào  một dung dịch có chứa 1,6 g kali bromua và lắc đều thì toàn bộ clo sự phản ứng hết....
Bài 5.51 trang 45 SBT Hóa học 10 Nâng caoHỗn hợp rắn A chứa kali bromua và kali iotua. Cho hỗn hợp A vào nước brom (lấy dư). Sau khi phản ứng xong, làm bay hơi dung dịch và đun...