Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiếu


35.1 Trong thí nghiệm ở hình 35.1, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?A. Kim nam châm vẫn đứng yên.B. Kim nam châm quay một góc...
Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam – Bắc của một kim nam châm đứng cân bằng. Có hiện tượng gì với kim nam châm khi cho dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia...
Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.Trả lời:Sơ đồ như sau:Hình a) Nếu cực N thanh nam châm...
35.6 Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?A. Không còn tác dụng từ.B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.C. Tác dụng từ giảm đi.D. Lực từ đổi chiều.35.7 Dòng điện xoay chiều...
Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác không? Vì sao?Trả lời:Cuộn dây...
Dựa vào tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, hãy vẽ sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều.Trả lời:Sơ đồ dưới đây:
Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?Trả lời:Tác dụng phát quang, nhiệt, sinh lí của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện