Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy


Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.Trả lời:Đặc điểm:- Là động cơ đizen.- Có công suất lớn, có thể đạt trên 50000kw- Thường làm mát cưỡng bức bằng nước.- Số lượng xi lanh nhiều 
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.Trả lời:Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ:- Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất lớn.- Một động cơ có thế truyền momen...