Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển


Đề bàiLamac giải thích quá trình hình thành loài mới như thế nào?Lời giải chi tiếtLamac cho rằng những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật đều...
Đề bàiVì sao nói Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật?Lời giải chi tiếtLamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của...
Đề bàiĐacuyn quan niệm về biến dị và di truyền như thế nào? Nêu mối quan hệ của biến dị, di truyền, và chọn lọc.Lời giải chi tiếtMối quan hệ của biến dị, di truyền và chọn lọc:- Biến dị...
Đề bàiSo sánh chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên.Lời giải chi tiếtLập bảng để so sánh chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên về các vấn đề: nguyên liệu, nội dung, động lực, kết quả...
Đề bàiĐacuyn quan niệm về sự hình thành các đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới và nguồn gốc của các loài như thế nào?Lời giải chi tiếtĐacuyn phân biệt biến dị cá thể có ý nghĩa tiến hoá...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Chọn lọc tự nhiên là quá trìnhA. đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.B. tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật.C. vừa đào thải những biến...