Bài 35. Hoocmôn thực vật


Đề bàiThế nào hoocmôn thực vật?Lời giải chi tiếtHoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi:A. Auxin.                            B. Gibêrelin.C. Axit abxixic.             ...
Đề bàiKhi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì?Lời giải chi tiếtNhững chú ý khi dừng hoocmôn thực vật là:- Sử dụng phitôhoocmôn cần chú ý nồng độ tối thích (vài ppm đến vài chục,...
Đề bàiTrong nông nghiệp sử dụng hoocmôn thực vật đã mang lại kết quả cụ thể nào? Ví dụ ở địa phương.Lời giải chi tiết- Auxin: Làm rễ mọc nhanh, mạnh (50 - 100 ppm ngâm cành chiết 24 giờ),...