Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái


Đề bàiThế nào là giới hạn sinh thái? lấy ví dụ minh họa về giới hạn sinh thái của sinh vậtLời giải chi tiếtGiới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà trong đó...
Đề bài Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái. Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó.Lời giải chi tiếtNơi ở là nơi cư trú cùa một loài, còn ổ sinh...
Đề bàiHãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm của thực vật do tác động của ánh sáng và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó.Bảng 35.2. Tác động của ánh sáng tới thực vậtTác động của...
Đề bàiHãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích thước cơ thế lớn hơn kích thước...
Đề bài- Lấy ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi…của cơ thể.- Thực vật sống trong nước có đặc điểm gì khác với...
Đề bàiHãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh...