Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm


Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phảỉ chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống...
Đề bàiChọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm, cốc 3 lót xuống...
Đề bàiLàm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.- Trả lời câu hỏi:+ Hạt đỗ...
Đề bàiVận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật sau:- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng phải...
Đề bàiTrong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?Lời giải chi...
Đề bàiNhững điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?Lời giải chi tiếtĐiều kiện cần cho hạt nảy mầm:   - Điều kiện bên ngoài: độ ẩm, không khí, nhiệt độ, nước, cường độ ánh sáng,…  ...
Đề bàiCần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?Lời giải chi tiếtThí nghiệm chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất...