Bài 35: Ôn tập học kì I


Đề bàiHãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35-1Bảng 35-1:Khái quát về cơ thể ngườiCấp độ tổ chứcĐặc điểm đặc trưngCấu tạoVai tròTế bào  Mô  Cơ quan  Hệ cơ quan   Lời giải chi tiết Cấp độ tổ chứcĐặc điểm đặc trưng Cấu tạoVai...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2Bảng 35-2: Sự vận động của cơ thểHệ cơ quan thực hiện vận độngĐặc điểm cấu tạo đặc trưngChức năngVai trò chungBộ xương   Hệ cơ   Lời giải chi tiết  Hệ cơ quan thực hiện...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35–3.Bảng 35–3. Tuần hoànCơ quanĐặc điểm cấu tạoChức năngVai trò chungTim   Hệ mạch Lời giải chi tiết Cơ quanĐặc điểm cấu tạoChức năngVai trò chung Tim- Có van nhĩ thất và van động...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-4.Bảng 35-4. Hô hấpCác giai  đoạn chủ yếu trong hô hấpCơ chếVai tròRiêngChungThở   Trao đổi khí ở phổi  Trao đổi khí ở tế bào   Lời giải chi tiết  Các giai  đoạn chủ yếu trong...
Đề bàiHãy đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng 35-5.Bảng 35-5. Tiêu hóaLời giải chi tiết
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-6.Bảng 35-6. Trao đổi chất và chuyển hóaCác quá trìnhĐặc điểmVai tròTrao đổi chấtỞ cấp cơ thể  Ở cấp tế bào Chuyển hóa ở tế bàoĐồng hóa  Dị hóa  Lời giải chi tiết  Các quá...
Đề bàiTrong phạm vi các kiến thức đã học. hãy chứng minh rằng các tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sốngLời giải chi tiết* Tế bào là đơn vị cấu trúc:- Cơ thể được...
Đề bàiTrình bày mối liên hệ về chức năng của hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ. hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa). Lời giải chi tiết+ Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp...
Đề bàiCác hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào? Lời giải chi tiết-   Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:+ Mang O2 từ hệ hô...