Bài 35. Tán sắc ánh sáng


C1. So sánh hai hình ảnh thấy trên màn E trước và sau khi đặt lăng kính P1 xen vào giữa F và E.GiảiTrước khi đặt lăng kính trong khoảng khe F và màn E, trên màn ảnh ta thấy...
C2. Có thể dựa vào công thức đơn giản nào về lăng kính để thấy rõ góc lệch D của tia sáng truyền qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suất n của lăng kính?GiảiVới góc tới nhỏ, ta có...
Bài 1. Hiện tượng tán sắc xảy raA. Chỉ với lăng kính thuỷ tinh.B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng.C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.D. Ở mặt phân cách một...
Bài 2. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thuỷ tinh, thìA. Không bị lệch và không đổi màu.               B. Chỉ đổi màu mà không bị lệch.C. Chỉ bị...