Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện


I. CHUẨN BỊ- Vật liệu và dụng cụ:+ Sào tre, gậy gỗ khô, ván khô, vải khô+ Tủ lạnh, dây dẫn điện để thực hành hai tình huống giả định.+ Chiếu hoặc nilon để trải ra nằm khi thực tập...