Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì


Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.I. Thí nghiệm:1. Cơ sở lý thuyết:- Sử dụng công thức tính vị trí ảnh tạo bởi thấu kính \(\frac{1}{f}\) = \(\frac{1}{d}\) + \(\frac{1}{d'}\)   (1)=> f = \(\frac{d.d'}{d+d'}\)      (2)- Lập mối quan...
Đề bài Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này. Lời giải chi tiếtCông thức về thấu kính:$${1 \over f} = {1 \over d} + {1 \over {d'}}$$ f  >...
Đề bàiTrình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được thực hiện trong thí nghiệm này.Vẽ ảnh thật của một vật thật AB đặt vuông góc với trục chính của một hệ hai thấu...
Đề bàiCó thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi tiến hành thí nghiệm này được không? Nếu biết, em hãy nói rõ nội dung này thuộc phần nào của bài thí nghiệm.Lời giải chi tiếtCó thể xác...
Đề bàiHãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.Lời giải chi tiếtCó thể xác định...
Đề bàiHãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này.Lời giải chi tiếtNguyên nhân chủ yếu gây nên sai...
Đề bàiCó thể thực hiện phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ L0, nhưng vật thật được đặt gần thấu kính hội tụ hơn so...